Sandk grntmzden 256x256 znrlkte balayarak, daha kk 8 doku haritas grnts yaplmtr. Her biri de yeniden renklendirildi, bu nedenle OpenGL sistemi doku haritasn deitirdiinde ak olmal! bu nedenle, yuvarlak doku oluturmak ve 9 doku haritasn okumak iin doku haritas ykleme ilevini deitirmek zorundayz. Bu ileme yardmc olmak iin grnt dosyalar crate0.bmp, crate1, bmp - crate8.bmp olarak adlandrlmtr. Kod deiiklikleri olduka basittir.

Kod:
GLvoid LoadTexture(GLvoid)
{	
char file[11];
int i;
Image *TextureImage;
    for( i = 0; i<9; i++ )
  {
   sprintf(file,"crate%1d.bmp",i); /* create the name */
  TextureImage = (Image *) malloc(sizeof(Image));
  if (TextureImage == NULL) {
    printf("Error allocating space for image");
    exit(1);
  }
  if (!ImageLoad(file, TextureImage)) {
    exit(1);
  } 
     /* 2d texture, level of detail i , 3 components (red, green, blue),      */
  /* x size from image, y size from image,                       */  
  /* border 0 (normal), rgb color data, unsigned byte data, and finally the data itself. */ 

  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, i, 3,
         TextureImage->sizeX, TextureImage->sizeY,
         0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, TextureImage->data);
  free( TextureImage );
  }
Tm yaptmz, adlandrma emasna gre dosya adn salamak iin basit bir mekanizma oluturmak ve doku eleme seviyesi deikeninin imdi dng deikeni i olduundan emin olmaktr. Boyut bilgisi aslnda hayat kolaylatrmak iin grnt yapsnda saklanr.

Kurulumun son ksm, OpenGL sistemine minipmap'lar kltme ilevleri iin kullanmak istediimizi bildirmektir. Yani, doku grntleri kldnde, mevcut haritalardan seim yapn.

Kod:
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,
          GL_NEAREST); /* cheap scaling when image bigger than texture */  
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,
          GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST); /* use mipmaps */
bu kadar!