Çoklu site: newblog_notify_siteadmin filtresine site kimliği ekleyin

Web sitesi kimliğine bağlı olarak site yöneticileri bildirimlerini özelleştirmenize yardımcı olmak için newblog_notify_siteadmin filtresine yeni bir parametre olan web sitesi kimliği geçirilir.

wp-includes/ms-functions.php: dosyasında bulun

Kod:
/**
 * Filters the message body of the new site activation email sent
 * to the network administrator.
 *
 * @since MU (3.0.0)
 * @since 5.4.0 The `$blog_id` parameter was added.
 *
 * @param string $msg Email body.
 * @param int$blog_id The new site's ID.
 */
$msg = apply_filters( 'newblog_notify_siteadmin', $msg, $blog_id );