Sınıf

Sınıf, nesne yönelimli programlamada bir veya daha fazla nesneyi tanımlamak için kullanılır. Bir program içinde belirli nesneler oluşturmak veya örneklemek için bir şablon görevi görür. Her nesne tek bir sınıftan oluşturulurken, birden fazla nesneyi örneklemek için bir sınıf kullanılabilir.

Java, C ++, Objective C ve PHP 5 ve üstü dahil olmak üzere çeşitli programlama dilleri sınıfları destekler. Sınıf tanımının sözdizimi programlama dilleri arasında farklılık gösterse de, sınıflar her dilde aynı amaca hizmet eder. Tüm sınıflar, değişken tanımları ve yöntemleri veya ilgili nesne tarafından çalıştırılabilen alt rutinleri içerebilir.

Aşağıda temel bir Java sınıfı tanımına örnek verilmiştir:

sınıf örneği
Kod:
{
public static void main (Dize [] argümanları)
{
String sampleText = "Merhaba dünya!";
System.out.println (sampleText);
}
}
Örnek adlı yukarıdaki sınıf, main adında tek bir yöntem içerir. Main içinde, sampleText değişkeni "Merhaba dünya!" Ana yöntem, System sınıfını Java'nın out.println yöntemini içeren yerleşik çekirdek kitaplığından çağırır. Bu yöntem, örnek metni metin çıktı penceresine yazdırmak için kullanılır.

Sınıflar, nesne yönelimli programlamanın temel bir parçasıdır. Değişkenlerin ve yöntemlerin, programın tüm bölümleri tarafından erişilebilir olmak yerine belirli nesnelere izole edilmesini sağlar.

Bu veri kapsüllenmesi, her sınıfı programın diğer bölümlerindeki değişikliklerden korur. Sınıfları kullanarak, geliştiriciler kolayca değiştirilebilen kaynak kodlu yapılandırılmış programlar oluşturabilirler.

NOT: Sınıflar nesne yönelimli programlamanın temelini oluştururken, her bir programın yapı taşları yerine taslak görevi görürler. Bunun nedeni, bir program içinde kullanılabilmesi için sınıfların nesne olarak başlatılması gerektiğidir.

Yapıcılar genellikle sınıflardan nesne oluşturmak için kullanılırken, yıkıcılar artık gerekli olmayan nesneler tarafından kullanılan kaynakları boşaltmak için kullanılır.