Python'da yazılmış eşdeğer program aşağıdadır. Python da while ve do ... while döngülerini destekler . Aşağıdaki program Hello, World! C Programlama durumunda yaptığımızın beş katı. Burada Python'un döngü gövdesi için küme parantezi kullanmadığını, bunun yerine ifadelerin girintisini kullanarak döngünün gövdesini tanımladığını not etmelisiniz.

Çıktıyı görmek için aşağıdaki programı çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Farkı göstermek için, döngü bittiğinde çalıştırılacak bir tane daha print cümlesi kullandık.

Kod:
i = 0

while (i < 5):
   print "Hello, World!"
   i = i + 1
print "Loop ends"
Yukarıdaki program yürütüldüğünde, aşağıdaki sonucu verir

Kod:
Hello, World!
Hello, World!
Hello, World!
Hello, World!
Hello, World!
Loop ends
Mola ve devam onlar C programlama gibi Python çalışmalarında oldukça aynı şekilde ifadeleri.