Butlan: Geçersizlik.
Norm: Kural.
Hukuksal işlem: Hukuksal sonuç elde etmek amacıyla irade açıklaması
Iztırar: Zarar verme, zarara sokma.
Iztırâr: Zorunluluk, çaresizlik.
İhkak-ı hak: Kendiliğinden hak alma. Bu tür bir davranış hukukumuzda yasaklanmıştır.
Hiyerarşi: Astlık, üstlük ilişkisi.
Kişi: Haklara ve borçlara ehil olabilen varlıklar.
Resmî sicil: Resmî belgelerin kaydedildiği kütük.