Tarım neden önemlidir? ‘Gıda güvenliği’ kavramı temelde önemlidir ve bu nedenle tarım önemlidir. Halkını beslemek görevi belki de tarih boyunca yöneticilerinin birinci önceliği olmuştur. Bu nedenle tarım, çok eski zamanlardan beri bir ulusun siyasi ve sosyal istikrarının temeli olarak kabul edilir.

Ayrıca tarım sektörü, insanlara geniş çaplı istihdam sağlama alanında önemli bir rol oynamaktadır. Büyük ve orta büyüklükteki çiftlikler, mahsullerin yetiştirilmesi ve çiftlik hayvanlarının bakımı ile ilgili çeşitli işleri üstlenmek için işçi çalıştırır. Dünyanın birçok ülkesinde tarım, nüfusun büyük bir yüzdesini istihdam etmekten ve beslemekten sorumlu en büyük sektör olmaya devam ediyor.

Tarım, aynı zamanda, bir ülkenin kalkınma standardını çiftçilerinin yetkinliğine dayalı olarak değerlendirmek açısından da önemlidir. Yetersiz eğitim almış çiftçiler gelişmiş yöntemleri ve yeni teknolojileri uygulayamazlar. Tarımın gelişmesinde bilim ve teknolojinin önemi Deng Xiaoping’in sözlerinden oldukça açıktır:

Tarımın gelişimi önce politikaya, sonra da bilime bağlıdır. Ne bilim ve teknolojideki gelişmelerin ne de tarımsal büyüme alanında oynayabilecekleri rolün sınırı yoktur’.

Tarım, çoğu ülkenin ‘Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da – GSYİH’da sıklıkla katkıda bulunan bir rol oynasa da, yine de hem yerel hem de uluslararası toplumdan önemli bir destek gerektirir.

Tarım geleneksel olarak toplu üretime dayanmaktadır. Çoğu zaman sezonda bir kez hasat yapılır ve daha sonra stoklanır ve kullanılır. Aslında, bazı düşünürler, tarımsal düşünce uygulamalarının bir sonucu olarak, insanların imalatta ‘toplu işleme’ ve ‘stoklama’yı benimsemeye başladıklarını düşünüyorlar. Sanayileşmeden önce, en büyük gıda ve diğer erzak stoklarına sahip insanlar daha istikrarlı kabul ediliyordu ve açlıktan ölmeden doğanın zorluklarıyla yüzleşebiliyorlardı.

Tarımın rolü o kadar önemlidir ki, geleneksel faaliyete modern bir dönüş kazandırmak için yeni kavramlar ‘kırpılmaya’ devam etmektedir. Dünyanın bu günlerde övündüğü böyle yeni bir kavram, ‘organik tarım’ın önemidir. Organik çiftliklerin sayısız diğer faydalarının yanı sıra, daha sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olduğuna ve tarıma yeni bir boyut kazandırdığına dair kanıtlar var.

Tarım uygulamalarının önemi, bahçıvanlar ve çiftçilerin geleneksel organik olmayan uygulamaların kullanımını reddetmesiyle, ‘Organik gıda’ on yıllar önce küçük bir hareket olarak başladığında daha da ortaya çıktı. Organik gıda pazarının, gıda endüstrisinin çoğunu geride bırakmasıyla birlikte, birçok büyük şirket buna girişti. Çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması ve Toprak Derneği gibi bir yasal sertifikasyon çerçevesinin oluşturulmasıyla, organik gıdanın tanımının değişeceği ve onu her zamankinden daha fazla ticari bir faaliyet haline getireceği konusunda her türlü şüphe var!

Aslında modern tarım, antik çağlardan bu yana büyük bir değişim geçirmiştir. Günümüzde tarımın önemi, hem geçimlik hem de ticari nedenlerle yapılmasında yatmaktadır!