Bulut bilişim pazarı son on yılda büyük ilerleme kaydetti ve bu da çalışma kültürünü çeşitli şekillerde büyük ölçüde etkiledi.

Hem AI hem de Bulut Bilişim, mevcut dijital çağda önemli hale geldi. Profesyonelleri ve işletmeleri değerli verilerini depolamak için dönüştürüyor.

Bulut oldukça yeni bir teknolojidir ve bu nedenle birçok firma veya kuruluş, zaman içinde değişip değişmeyeceği konusunda endişe duymaktadır. AI ile bulut teknolojisi geleceği şekillendiriyor!

AI (Yapay Zeka), bulut teknolojisini geliştirmek ve bulutun muazzam olanaklarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için üzerine düşeni yapıyor.

AI ve bulut bilişim birlikte kurumsal sektörde değişiklikler getiriyor ve füzyonun teknolojinin geleceğini şekillendirdiğine inanılıyor.

Yapay zeka ve bulut bilişimin birleştirilmesinde makine öğrenimi çok önemli unsurlardan biridir. Siber suçların azaltılmasına, güvenilir ve hızlı kararlar alınmasına ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.

Bulut bilişim, iş yapma şeklini değiştiriyor ve farklı alanlarda önemli bir bilgi işlem ürünü haline geldi. Yapay zekanın bulut bilişime entegrasyonu, pazardaki yetenekleri geliştiriyor.

Daha fazla işletme buluta geçtiğinden, iş verimliliği elde etmek için AI ile daha fazla entegre edilmesi gerekiyor.

Büyük ölçekte, AI’nın kuruluş içinde bulut bilişimi etkinleştirmedeki rolü, maliyet ve enerjinin azaltılmasında kolay erişim, iş akışı, depolama ve veri paylaşımını sağlamaktır.

Yapay zekanın bulut bilişimdeki rolünü ayrıntılı olarak tartışalım…

Bulut Bilişimde Yapay Zekanın (Yapay Zeka) Rolü

Son anketlerde, yapay zekanın küresel değerinin 2025 yılı sonuna kadar yıllık 89 milyarı geçmesi bekleniyor. Paranın önemli bir kısmı yapay zekanın bulut bilişime katkısından kaynaklanacak.

AI tarafından bulut bilişimde sağlanan destek, bulut teknolojilerini geliştirmek için itici faktör olarak hareket ediyor.

Mckinsey tarafından hazırlanan çalışma raporu, “19 iş alanında ve 400’den fazla potansiyel kullanım örneğinde, yapay zekanın her yıl 3.5 trilyon dolar ve 5,8 trilyon dolar değer yaratma gücüne sahip olduğunu” öne sürüyor. Çalışma ayrıca rakamların 15,8 trilyon dolara yükselebileceğini gösteriyor.

Bulut yenilikçileriyle birlikte kuruluşların AI teknolojisinin faydalarını optimize edebildikleri söylenebilir.

Birçok yönden bulut, şirketlerin yapay zekaya erişimini sağlıyor.

AI-SaaS Entegrasyonunun Kullanımı

İşletmeler, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) içeren Yapay Zeka araçlarıyla daha fazla değer elde eder.

AI araçları, müşterilere daha fazla değer ve işlevsellik sunmak için bulut bilişim teknolojisine entegre edilmiştir.

Örneğin – Bazı işletmeler için veri hacmini işlemek zor olabilir ve bu nedenle müşteri verilerini yakalamak için CRM aracı kullanılabilir.

Dinamik Bulut Hizmetlerinin Kullanımı

İşletmeler bulut bilişim araçlarına güveniyor ve AI, bakış açılarını değiştiriyor.

Perakende satış mağazası mı işletiyorsunuz? Markalar ürünlerini bulut tabanlı perakende modülü ile satabilecekler.

Yapay zekanın bulut bilişimde kullanımı modelleme-çekmeye dayanır ve bu nedenle işletmeler verileri üzerinde daha iyi kontrol sahibi olurlar.

Yapay Zeka ile Bulutun Kendi Kendine Yönetimi

Yapay Zeka araçlarının dahil edilmesi, iş yüklerinin azaltılmasına ve tekrarların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

AI özellikli makineler, iş verimliliğini kaydedebilir ve çalışanların ve çalışanların zamanından tasarruf edebilir.

Bulut karışımına sahip yapay zeka makineleri, insanların stratejik görevlerini en iyi şekilde tamamlamasını sağlıyor.


Yapay Zekanın Bulut Güvenliğini Geliştirmenin Farklı Yolları

AI artık siber cephede güvenliği artırdı ve teknoloji, güvenlik açıklarının incelenmesine yardımcı oluyor.

BT endüstrisi, saldırıları önlemek için tasarlanmış sistemlerin çoğunu geliştirmek için toplu olarak çalışıyor. Uzmanlar, yapay zeka ve makine öğrenimi yardımıyla bulut güvenliğinin otomasyonunu araştırıyor.

AI, bulut güvenliğine aşağıdaki şekillerde yardımcı oluyor:

Güvenlik Açıklarının Belirlenmesi

Arka uç ve sunucu tarafı güvenli olsa bile tehditler gerçektir. Potansiyel tehdit olasılığı, teknolojik ilerlemeyle her zaman artar.

Ancak AI, sistemdeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemede etkili olduğunu kanıtladı.

AI, potansiyel sorunu bulmak için bağımsız olarak çalışabilir ve geliştiricilerin güvenlik açığını düzeltmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesinde kullanıcılara ve ekip üyelerine yardımcı olabilir.

Otomatik Algılama ve Düzeltme

Bir AI bulutu tarafından desteklenen otomatik bir sistem, olayları analiz etme yeteneğine sahiptir. Yapay zeka, olayların olmasını beklemek yerine tehditlere anında yanıt verebilecek.

Sistemlerin doğru kullanımı ile işletmeler, tehditleri eskisinden daha hızlı, kısa sürede tespit edebilmektedir.

Olayların Tespiti

Bulut bilişim teknolojisi güvenlidir, ancak yapay zeka karışımı ile ölümcül hale gelir.

Olayların nasıl gelişeceğini tam olarak gösterecek bir modelin oluşturulmasında birçok bilgi kullanılır veya dijital içerik kullanılır.

Olayların uygun şekilde algılanması nedeniyle proaktif eylem mümkün hale gelir. Kuruluşlar ayrıca belirli durumlarda meydana gelebilecek bulut bilişim olaylarına daha hazırlıklıdır.

Doğru olay türlerinin tespiti ile işletme herhangi bir aksiliğin önüne geçebilecektir.

Gerçek zamanlı izleme

Güvenlik parametreleri, yapay zekanın yardımıyla siber bilgi işlemde her zaman yüksektir.

Algoritmaların yardımıyla AI, olası tehditleri tespit edebilir ve bu da etkili bir kurtarma sağlar.

Bulut güvenliği, AI’nın yardımıyla her zaman birinci sınıftır.

Özetlemek gerekirse!

Bulut bilişim her türlü işletmeye yardımcı oluyor ve AI entegrasyonu ile farklı alanlarda önemli bir meta haline geliyor.

Gelecek, hem bulutta hem de yapay zekada büyümeyle büyük ölçüde bağlantılı görünüyor.

Daha fazla işletme bulut teknolojilerini benimserken, AI gerekli verimliliği sağlayacaktır. Yapay zeka ile bulutu korumak kolaylaşıyor. Hiçbir bulut teknolojisinin AI (Yapay Zeka) olmadan olmayacağı bir nokta bekleniyor.

Her ikisinin birleşimi ile BT sektöründe ve diğer birçok sektörde büyük değişiklikler var.

Rakipler üzerinde teknolojik bir avantaj elde etmek için her türlü iş uygulamasını ve işlevini buluta aktarın. Her türlü işletme ve endüstrinin bulut teknolojisinden ve yapay zekadan faydalanması için muazzam bir kapsam vardır.