Bundan yaklaşık olarak yüz yıl öncesine baktığımızda, günümüzde, teknolojinin geldiği nokta net bir şekilde görülmektedir. Özellikle bilimsel ve teknolojik anlamda köklü değişikliklerin gerçekleştiği Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojinin önemi daha net bir şekilde anlaşılmış, bu anlayışa bağlı olarak teknolojik ihtiyaçlar daha da artış göstermiştir. Bu ihtiyaca bağlı olarak ta bilgi toplumu meydana gelmiştir.

Bilgi toplumunun meydana gelişi teknolojik gelişim anlamında ivme kazanan bir süreci doğurmuştur. Bu ivme, her geçen gün yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına sebep olmuş, ortaya çıkan yeni teknolojiler daha ileri teknolojilerin temellerini oluşturmuştur. Kümülatif bir şekilde ilerleyen bilimsel ve teknolojik gelişim süreci bugün ki bilim ve teknoloji noktasına gelmemizi sağlamıştır.

Kümülatif bir sürecin ürünü olan bilgisayar, teknolojik anlamda adeta bir devrim meydana getirmiştir. Keşfi milattan önce abaküsün keşfedilmesine kadar uzanan bilgisayar, birçok bilgiyi hafızasında saklayan, mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, istenildiğinde çeşitli şekillerde bilgileri aktaran, işlemleri hızlı yapabilen teknolojik bir alettir. Ayrıca günümüzde cep telefonları, mobil ağlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve daha birçok teknolojik cihaz bilişim teknolojileri kavramının bünyesinde yer almakta ve gündelik hayatımızı kolaylaştıran faktörler arasında bulunmaktadır.

Bu bölümde temel bilgi teknolojilerinin terminolojisi, bilgisayar teknolojisi ve bilgisayar kuşaklarına yer verilecektir