Bilgi, insanlık tarihi boyunca kişi ve toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Bilgi teknolojileri, bilgi toplumunun gelişmesinde ve bugünkü durumunu almasında önemli etkilerde bulunmuştur.

Bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, çeşitli aracılar ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kapsayan bütün teknolojiler "bilgi teknolojisi" olarak adlandırılabilir. Bilgi teknolojileri, bilgiye kolay ulaşmamızı sağlayan araçlar olarak tanımlanabileceği gibi, aynı zamanda da bilgiyi gerekli yerlere ulaştırmak olarak da nitelendirilebilmektedir.

Günümüzde bilgi teknolojileri, yaşamın hemen hemen her alanında insanlara hizmet etmektedir. Teknolojik açıdan ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmeler yaşandığı bilgi çağında teknoloji, sadece bireyler için değil ülkeler ve firmalar için de vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanan ülkelerin ve firmaların ekonomik ve refah düzeyleri artarken, bu fırsatlardan faydalanamayan ülkeler ve firmaların rakipleri ile rekabet edemez duruma geldikleri gözlemlenmektedir.

Bilgi Teknolojileri konusunda daha fazla ilerlemeden, bu konuyla ilgili bazı temel kavramları tanımlamakta fayda vardır.