Günlük hayatımızda, iş hayatında ve akademide kişilerin kullanımına sunulan veri boyutlarının her geçen gün büyümesi verilerin daha hızlı bir şekilde işlenmesine duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bugün veri işlemede kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en yaygınlarından biri bilgisayardır. Kimi zaman bilgi işlem makinası, kompüter ya da elektronik beyin olarak da adlandırılan bilgisayar, kendisine daha önceden tanımlanan bir siteme göre verileri elektronik olarak büyük bir hız ve güvenilirlikte işleyen ve saklayan makinadır.

Bilgisayarlar; dış ortamlardan veri alan, onları matematiksel ve mantıksal işlemlerden geçirip yeni anlamlı değerlere dönüştüren, elde edilen bu bilgileri sıralayabilen ve sınıflayabilen, gerekirse verileri depolayabilen ya da dış ortama aktarabilen elektronik ve elektro-mekanik makinelerdir.

Bilgisayarlar; mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan, birçok bilgiyi hafızasında saklayan, istenildiğinde çeşitli şekillerde bilgileri aktaran, işlemleri hızlı yapan araçlardır. Bilgisayarların yapısı iki grupta toplanabilir. Bu gruplar; donanım ve yazılımdır.

Başlangıçta bilgisayarların sadece bilimsel amaçlı kullanılacağı düşünülse de günümüzde bilgisayarların en yoğun kullanım alanlarının iş dünyasında, ticari amaçlı ve kişisel olduğu gözlemlenmektedir. Bilgisayarın işlevleri ve yeteneklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

 • Veri depolama, aktarma, saklama,
 • Veri karşılaştırma, kıyaslama, sıralama,
 • Verileri çok kısa zamanda arayıp bulma,
 • Veri işleme alanlarında kullanma,
 • Büyük boyutlu problemleri kısa sürede çözebilme,
 • Aritmetik hesaplamalar yapabilme,
 • Eğitimde yardımcı araç olarak kullanma,
 • Bilimsel çalışmalarda, araştırma ve uygulama aracı olarak kullanma,
 • Endüstrilerde, üretim ve kontrol süreçleri için kullanma,
 • İşletmelerde yine diğer faaliyetlerde yardımcı araç olarak (rapor yazma, doküman hazırlama, hesaplamaların yapılması, muhasebe kayıtlarının, finansal hesapların tutulması, izlenmesi, hesaplanması ve kontrolü amaçlı) kullanma,
 • Basın ve yayın işlemleri amaçlı kullanma,
 • Yazılı ve görüntülü medya, iletişim (sosyal medya ile, görüntülü ve sesli iletişim sağlayan programlarla, e-posta yöntemi ile) vb. konularda kullanma,
 • Oyun ve eğlence amaçlı kullanma.

Yukarıdaki işlev ve yeteneklerin genellikle iletişim, imalat sanayii, ticaret, ofis otomasyonu, sağlık, masaüstü yayıncılık, eğlence, eğitim gibi sektörlerle kamusal hizmetler, bilimsel araştırmalar gibi alanlarda sıkça kullanıldığını görmekteyiz.