Bilgisayarların Kullanım Alanı

Çağdaş toplumların bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplum düzenini yarattıkları yirminci yüzyılda, bilgisayarlardan her alanda yararlanma çabasının arttığını görmekteyiz. Günümüzün en etkili bilgi işlem aracı olan bilgisayar ve bilgi teknolojisi insan yaşamını kolaylaştırırken, insanların yaşam çevresini hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bugünün dijital çağında teknoloji, insan hayatının hemen hemen bütün alanlarını kuşatmıştır. Bilgi teknolojisi insan yaşamının kalitesini artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir.

Bilgisayarların Kişisel Amaçlı, Evlerde Kullanımı


Özellikle kişisel bilgisayarların (PC) 1980’li yılların başlarında ortaya çıkmasından sonra bilgisayarlar yoğun olarak evlerde de kullanılmaya başlamıştır. Evlerde bilgisayarlar çeşitli uygulamalar ve yazılımlar aracılığıyla kullanıcısına çeşitli alanlarda hizmet vermektedirler.

Bu uygulamalara örnekler aşağıda verilmiştir:


  • Oyun, eğlence, sohbet,
  • Hesap Yapmak, kayıt tutmak,
  • Alışveriş Yapmak,
  • Doküman, rapor hazırlamak,
  • Müzik dinlemek, film izlemek,
  • E-posta almak, göndermek,
  • Eğitim, internette gezinmek vb.


Bilgisayarların İş Yerlerinde Kullanımı:


Günümüzde işyerlerinde kullanılan modern bilişim teknolojileri, işyerlerinin basit ve hızlı bir şekilde, çalışanlarla ve müşterilerle haberleşmesine ve de belgelerin elektronik ortamda hızlı iletimi ile işlerin daha çabuk yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ofis programları sayesinde zamandan tasarruf ederek bilgilerin elektronik ortamda saklanması, kolayca düzenlenmesi ve ağ sistemleri aracılığıyla çalışanlar arasında iş birliği ve veri akışının daha hızlı olması sağlanmaktadır. Mühendisler bilgisayarı tasarımlarını oluşturmak için çeşitli bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar.

Mesela bu programlardan en popüleri AutoCAD’ tir. AutoCAD’in en yaygın kullanıldığı alanlar ise, mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarıdır. Diğer taraftan işletmelerde, mal giriş-çıkış-döküm kayıtları bilgisayarlarda tutulmaktadır. Bu şekilde muhasebe işlemleri doğru bir şekilde gerçekleşmekte ve daha doğru bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu da işletmecilerin günlük hatta anlık gelir-giderlerini hesaplamalarına kar-zarar oranlarını isterlerse istatistiksel olarak çıkartmalarına yardımcı olmaktadır.

Turizm sektöründe tur planlamak için, yolcu (uçak, otobüs, gezi, tren) rezervasyonu yapmak için ve diğer acentelerle kolay iletişim kurmak için bilgisayardan yararlanılmaktadır. Ayrıca e-posta ya da çevrimiçi (online) bağlantı yoluyla otellerden fiyat alınabilmekte ve web sitesi üzerinden firmalar kendilerini tanıtabilmektedirler. Medya sektöründe dizilerin ve filmlerin yapımında, televizyon programlarında ve görüntülemelerde bilgisayarların ve bilgisayar programlarının sıkça kullanıldığını görmekteyiz.


Bilgisayarların Havacılık Hizmetlerinde Kullanımı:


Bilişim teknolojileri günümüzde, yolcular ve havayolu şirketleri arasında yapılan işlemlerin daha rahat ve daha az zaman harcayarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Biletleme, rezervasyon, anlık rötar durumunun bilgilendirilmesi gibi işlemlerin yapılması artık bilişim teknolojileri üzerinden gerçekleşmektedir.

Son zamanlarda bu teknolojiler, pilotların ve uçuş ile ilgili işlemlerin yapılmasında da yardımcı olmaya başlamıştır.

Günümüzde sivil havacılıkta kullanılan, rezervasyon ve bilet satın alma, mobil olarak check-in ve biniş kartını oluşturma ve ilgili yolculara iletilen mesajlar bilişim teknolojileri yardımıyla sağlanabilmektedir. Diğer taraftan, hızlı ve düşük maliyetli uçuş rotalarının hesaplanmasında, alternatif rotaların bulunmasında yine bilgisayarlardan yararlanılmaktadır.


Bilgisayarların Tıp ve Sağlık Alanında Kullanımı:


Günümüzde bilgisayar kullanımı, modern teknolojinin çağdaş tıbba getirdiği önemli bir yeniliktir. Sağlık sektöründe de hizmet verimliliği ve tanı güvenilirliğini artırmak için bilgisayar teknolojisi büyük önem arz etmektedir. Günümüzde, bilgisayar, mobil ve tablet uygulamaları hastaların yaşayacakları tıbbi prosedürü anlamalarında ve merak ettiklerine cevap bulmalarında yardımcı olmaktadır. Sağlık kuruluşları ve doktorlar hasta kayıtlarını bilgisayarlar yardımıyla saklayıp, bilgileri ve gelişmeleri izleyebilmektedir. Ayrıca bilgisayarlar; tanı, tedavi planlaması, laboratuvar analizleri, hastane yönetimi vb. alanlarda da kullanılmaktadır.

Eczacılık sektöründe ise ilaç sipariş, alım-satım, fatura kesim dışında hastaya en erken hangi tarihte ilacı verilebilir ya da daha önceden kullanmış olduğu ilaçların listesi gibi işlemler bilgisayarlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Bunun dışında ilaç üretimi sektöründe bilgisayarlardan etkin bir şekilde yararlanılmaktadır.

Diş hekimliğinde de yine tanı koyma ile beraber randevu alma, röntgen çekimi, çene bölgesi tarama ve tedavi vs. işlemlerin yapılmasında bilgisayar kullanılmaktadır.

Bilgisayarların Eğitim Alanında Kullanımı:

Eğitim alanında yapılan araştırmalarda her türlü verinin hızlı ve doğru biçimde hizmete sunulmasında bilgisayarlar yardımcı olmaktadır. Bilgisayar araştırma verilerinin işlenmesi ve sonuçların alınmasını oldukça kolaylaştırmaktadır.

Bilgisayar ayrıca eğitim araştırmacısına, eğitim araştırmalarında önemli bir aşama olan alan yazın tarama işlerinde de yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, eğitim kurumları eğitim hizmetlerinin sağlıklı biçimde gerçekleşmesine katkıda bulunmak için bilgisayarlardan yararlanırlar.

Bu hizmetler; personele ilişkin kayıtların tutulmasından soru bankalarının oluşturulmasına, sınavların düzenlenmesinden ders planlarının yapılmasına, öğrenciye ilişkin kayıtlardan kurum içi kayıtların tutulmasına kadar çeşitlilik gösterebilir. Tüm bunların haricinde, rehberlik hizmetlerinde, ölçme değerlendirme hizmetlerinde, öğretme-öğrenme etkinliklerinde bilgisayarlar yoğun şekilde kullanılmaktadır.


Bilgisayarların Askeri Alanda Kullanımı:


Askerlerin sahada kullanımlarına sunulabilecek birçok potansiyel yazılımın kullanımı bilgisayarlar sayesinde olmaktadır. Yine çeşitli silahların yapımında, denetiminde, kullanılmasında bilgisayarların önemi yüksektir. Yine simülasyon vb. programlarla askeri eğitimde bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır.

Bilgisayarların Yayıncılık Alanında Kullanımı:


Elektronik yayıncılık "belgelerin" elektronik ortamlar ve/veya ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanabilir. Elektronik yayıncılıkta bilgisayarın sıkça kullanıldığını bilmekteyiz.

Diğer taraftan, masaüstü yayıncılık sektörünün temelini de hızla gelişen bilgisayar teknolojileri ve yazılımlar teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş dünyasındaki şirketlerin ve bireylerin değişime hızla ayak uydurması, kendilerini teknoloji kullanımı alanında eğitmeleri gerekmektedir.

Yukarıda sıralanan alanların haricinde daha birçok alanda bilgisayar ve bilgi teknolojisi bileşenleri sıklıkla kullanılmaktadır.