Bilgisayar iki ana kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; Donanım (hardware) ve yazılım (software) dır. Bilgisayarı oluşturan fiziksel kısımlara “donanım”, bilgisayarı kullanmamızı sağlayan tüm programlara da “yazılım” adı verilir.

Bilgisayarın kasanın içinde bulanan parçaları ya da dışardan bakıldığında gördüğümüz parçaları donanım dediğimizde aklımıza ilk olarak gelen kısımlarıdır. Bu bilgiden hareketle donanımı; bilgisayar sistemini oluşturan fiziksel, mekaniksel ve elektronik parçaların tümü şeklinde tanımlayabiliriz.

Bilgisayarın tarihi gelişimini kitabımızın ilk bölümünde ele almıştık. Buradan da hatırlayacağınız üzere, günümüzde bilgisayarımızın donanımını oluşturan birimler geçmişte de vardı. Bugün değişen tek şey birimlerin; boyutu, parçaları, milyonlarca datayı daha hızlı işleme gücü ve performansıdır.

Bilgisayarın donanım birimlerini iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi, bilgisayarın çalışması için olmazsa olmaz elemanlarıdır ki bunlara ana donanım ya da iç donanım birimleri denir.

Bir donanım parçası başka bir donanım parçası içine yerleştiriliyorsa iç donanım olarak adlandırılır.

Bu bölümde donanım kavramı ve bilgisayarın iç donanımını oluşturan birimleri incelenecektir.

Ayrıca bilgisayarın iç donanım birimlerinin özellikleri ve fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde tanıtılacaktır.

Bilgisayarın çevre birimleri adından da anlaşıldığı üzere bilgisayarın iç sistemi dışında bulunup onun çalışmasına yardım eden birimlerdir.

Bu donanımlar normalde bilgisayarın ana yapısında (iç donanımları arasında) bulunmayıp bilgisayara sonradan çeşitli aparatlarla bağlanan birimlerdir. Çevre birimleri genel olarak giriş birimleri, çıkış birimleri ve kayıt/iletişim birimleri şeklinde üç grupta sınıflandırılabilir.

Bilgisayarın çevre donanım birimleri deyince aklımıza ilk klavye, fare gibi günlük hayatta bilgisayar kullanımında sıkça kullandığımız donanımlar gelmektedir. Yine, bilgisayar ekranındaki görüntüyü kâğıda aktarmaya yarayan yazıcılar, internete bağlanmamızı sağlayan modemler gibi günlük yaşamda kullandığımız daha birçok çevre birimleri bulunmaktadır.

Bilgisayarınıza dışardan bağladığınız her şey çevre birimleri içine girebilir. Bilgisayar ekranını ve tarayıcı gibi daha nice donanımları da çevre birimlerine örnek olarak verebiliriz.

Bu bölümde iç donanımın hemen arkasında yukarıda temel özelliklerinden bahsedilen bilgisayarın çevre birimleri okuyuculara tanıtılmış ve çevre birimlerinin bazı temel özellikleri hakkında bilgiler de sunulmuştur.