Dijital dönüşüm süreci, yazılımın karmaşıklığında bir artış gördü. Bunun nedeni, bir yazılım uygulamasının süreçler, cihazlar, ağlar, işletim sistemleri, çerçeveler, sunucular, IDE’ler ve diğerlerinden oluşan çok boyutlu bir ortamda çalışması gerektiğidir. Ayrıca, ortamın her bir bileşeni daha da bölünebilir, böylece karmaşıklığı artar. Teknoloji hızla değişiyor ve bunun üzerine kurulan her yazılımın optimum seviyede çalışması gerekiyor. Bulut, mobilite, büyük veri ve analitik, AI veya IoT gibi teknolojilere yönelik yazılım arayüzü, kaliteyi sunacak ve kullanıcı beklentilerini karşılayacak kadar sağlam olmalıdır.

Yazılım karmaşıklığındaki artış, teknoloji değişiklikleri ve kullanıcı davranışının değişen dinamikleri göz önüne alındığında, yazılım veya uygulamanın kalitesi birinci sınıf olmalıdır. Boyutlar, paradigmalar ve disiplinler arasında yazılımın kalitesini sağlamak için kalite güvence sürecinin bir değişikliğe uğraması gerekir. Artık sadece yazılım testi ile ilgili değil, yazılım kalitesi mühendisliğini uygulamakla ilgili. Buradaki fikir, yalnızca test aşamasında aksaklıkları belirlemek değil, tasarım ve geliştirme aşamalarında bunları tamamen ortadan kaldırmaktır.

Yazılım kalite mühendisliği nedir?

Belirli işlevlerin veya bir yazılımın parçalarının önceden tanımlanmış sonuçlara karşı test edilmesini içeren yazılım testinin aksine, yazılım QA mühendisliği çok daha çeşitlidir ve her şeyi kapsar. Bir yazılım kalite mühendisi, kaynak kodlarını tasarlamak ve geliştirmek için geliştirme ekibiyle birlikte çalışır. Yazılımı test etme, entegre etme ve dağıtma gibi diğer ilgili görevleri yürütür.

Bir kalite mühendisliği şirketinin QA analisti, sorumluluğunun bir parçası olarak doğrulanabilir test hedefleri belirler. Bunu tüm paydaşlarla istişare içinde yapar. Yazılım kalite mühendisi, SDLC’nin tamamını denetler ve her bir paydaşın kalite hedeflerinden haberdar olduğu bir kalite kültürü yaratır. Kalite güvence mühendisliğinin altında yatan felsefe, aksaklıkları veya güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için tasarım aşamasında kodlar üzerinde çalışmaktır.

Ayrıca yazılım kalite mühendisi, yazılımın zaman kısıtlamaları içinde teslim edilmesini sağlar. Bir yazılım uygulamasının zamanında devreye alınması, müşterilerin beklentilerini karşılamada uzun bir yol kat eder. Özellikle, her şeyi kapsayan yazılım QA mühendisliği, yazılım testini de içerir.

Yazılım kalite mühendisliğinin beş kuralı

QA mühendisliğinin yaklaşımı, sola kaydırma testine doğru ilerledi. Terim, aksaklıkları belirlemek ve ortadan kaldırmak için geliştirme aşamasında kodların titizlikle test edilmesi anlamına gelir. Kalite mühendisliği sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması için bir QA mühendisinin uyması gereken beş kural şunlardır:

1. Fonksiyonel testler: Süreç, tasarım özelliklerini karşılayıp karşılamadıklarını görmek için UI ve API’nin test edilmesini içerir. Bu otomasyon testi alıştırması temel işlevleri, girişleri, kurulumu ve menüleri doğrular. Daha fazla açıklamak için, bir fonksiyonel test şunları içerir:

  • Dizelerden, özel karakterlerden, genişletilmiş karakterlerden ve Latin olmayan komut dosyalarından oluşan verileri girerek giriş alanlarını kontrol etme
  • Temel API işlevselliğini ve temel uygulama parametrelerini önceden tanımlanmış sonuçlara göre kontrol etme
  • Uygulamayı farklı işletim sistemlerinde çalışan yerel makinelerde kurma
  • Kopyalama, yapıştırma ve düzenleme gibi metin işlevlerinin kontrolü
  • Kısayol tuşlarını kullanarak kısayolları kontrol etme

2. Kodun emsal incelemesi: Daha iyi bir bakış açısı elde etmek için kaynak kodu başka bir test mühendisi tarafından gözden geçirilmelidir. Ancak, bir meslektaş incelemesine gitmeden önce temel fonksiyonel test alıştırmasını izlemeniz tavsiye edilir.

3. Statik kod analizi: Güvenlik ve diğer güvenlik açıklarını aramak için belirli araçları kullanın. Bu tür araçlar, statik bir kodu gerçekten çalıştırmadan kontrol edebilir. Kodların gerekli kodlama standartlarını karşılayıp karşılamadığını veya güvenlik yönetmeliklerine uygun olup olmadığını kontrol etmek için statik kod analizi yapın.

4. Birim testi: Süreç, bir bileşen, sınıf veya yöntemden oluşan bir birimin geçerli veya geçersiz girdilere karşı kontrol edilmesini içerir. DevOps ortamında, kodda her değişiklik yapıldığında bir birim testi yapılmalıdır. Birim testinin, tomurcuktaki aksaklıkları gidermek için kapsamlı olduğundan emin olun. Süreç, her bir test senaryosunu kontrol etmek için yapay girdilerin girilmesiyle sanallaştırmayı kullanabilir.

5. Kullanıcı performans testi: Test, tek bir kullanıcıyı içermeli ve herhangi bir yük ve performans sorununu kontrol etmelidir. Test alanı, daha hızlı yükleme ve yürütme için uygulamanın test edilmesini içermelidir.