Java Operatörleri

Aşağıda Java ile yazılmış eşdeğer program verilmiştir. C programlama ve Java, hemen hemen aynı işleçler ve koşullu ifadeler sağlar. Bu program, C programlamasına çok benzer iki a ve b değişkeni oluşturacak , sonra bu değişkenlere 10 ve 20 atayacağız ve son olarak, farklı aritmetik ve ilişkisel operatörler kullanacağız –
Yukarıdaki örnek tarafından üretilen sonuçla aynı olması gereken çıktıyı görmek için aşağıdaki programı çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
public class DemoJava {
public static void main(String []args) {
int a, b, c;

a = 10;
b = 20;

c = a + b;
System.out.println("Value of c = " + c );

c = a - b;
System.out.println("Value of c = " + c );

c = a * b;
System.out.println("Value of c = " + c );

c = b / a;
System.out.println("Value of c = " + c );

c = b % a;
System.out.println("Value of c = " + c );

if( a == 10 ) {

System.out.println("a is equal to 10" );
}
}
}Yukarıdaki program yürütüldüğünde, aşağıdaki sonucu verir –
Value of c = 30
Value of c = -10
Value of c = 200
Value of c = 2
Value of c = 0
a is equal to 10